podvědomí

Afirmace a podvědomí

Podvědomí je úložištěm informací. Zaznamenává všechno, o čem přemýšlíme a co říkáme. Vkládáme-li do něj negativitu a negativná sdělení, podvědomí pro nás vytváří negativní zážitky. Rozhodneme-li se vkládat do něj samá pozitivní, laskavá a optimistická sdělení, začne naše podvědomá mysl pro nás vytvářet různé prospěšné situace. Jestli tedy chceme žít život podle svých představ, jestli toužíme po blahobytu ve všech oblastech, je velmi důležité cíleně pronášet správné afirmace a podvědomí se díky nim přeprogramuje.

Vědci zjistili, že z více než 95% „fungujeme“ díky našemu podvědomí. Naše podvědomí totiž řídí všechno od chůze, přes dýchání až po mluvení. Rozhodneme-li se  vědomě řídit svou chůzi, pak tedy daleko nedojdeme. Neuděláme ani jeden krok. Na chůzi se podílejí desítky svalů a mozek jednoduše není schopen tento proces řídit vědomě.

Naše řeč je také podvědomý proces.

Při mluvení neovládáme vědomě pohyb našich úst, jazyka, ani naše dýchání….Dokonce také hlasivky pracují podvědomě.

Podvědomí plně akceptuje to, co si my sami o sobě myslíme. Když se kupříkladu neumíme naučit nějaký cizí jazyk, není důvodem nedostatek talentu. My sami jsme si zvládnutí tohoto úkolu zablokovali díky prohlášením, která posloužila jako program. Své podvědomí jsme nakrmili negativními afirmacemi. Chceme-li získat vládu nad sebou samými, chceme-li žít plnohodnotným životem, je potřeba změnit své vlastní programy. K tomu nám poslouží správně formulované afirmace. Podvědomí a afirmace jsou jako zahrada se semínky rostlin.

Afirmace otevírá dveře. Je to počáteční bod na cestě ke změně. V podstatě svému podvědomí dáváte najevo, že přebíráte odpovědnost.

Všechno, co vyslovíte prostřednictvím afirmace, se stane zákonem vaší bytosti. To, kým se toužíte stát, si musíte o sobě myslet, podle toho konat a v to samozřejmě také věřit. Vaše podvědomí se pak díky tomu přeprogramuje. Afirmace a podvědomí vytvoří dokonalé dílo.

Jak pronášet afirmace?

  • Několikrát se zhluboka nadechněte.
  • Afirmaci vyslovte každé ráno a večer, jestli je to možné i častěji. Naučte se ji zpaměti a vyslovujte ji pokaždé, když se objeví pochybnosti.
  • Představujte si vyřešení situace, které se afirmace týká.
  • Představujte si sebe sama jako šťastného, zdravého a bohatého člověka.
  • Nakonec děkujte. Buďte vděčni za všechny, byť nepatrné, krůčky, za jakékoli zlepšení, za jakoukoli změnu ve vašem životě.

Každý den máte možnost se rozhodnout, zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli.

Zvolte si radost. Zvolte zdraví, lásku, úspěch, prosperitu a štěstí. Zvolte si cokoli, chcete vy sami. To co držíte ve své mysli a věříte tomu, že se to stane, to budete skutečně držet i ve svých v rukách. Pokud mu budete věnovat láskyplnou péči, bude každý váš den radostnější než ten předchozí.

Proč si tedy nevytvořit lepší a naplňující život tak, že začnete používat pouze pozitivní afirmace a podvědomí se stane počítačem s úplně novým programem.

Hladina Alfa

Hladina alfa může mít na váš život velký vliv. Vysvětlíme si, co je to hladina alfa a jakým způsobem může změnit váš život. Hladina Alfa, je stav hlubokého uvolnění těla a mysli. V tomto stavu lidský mozek vysílá vibrace na frekvenci 10 kmitů za sekundu. Bylo vědecky dokázáno, že mozek během dne funguje na různých frekvencích. Když jste vzhůru, váš mozek produkuje vibrace na frekvenci 20 kmitů za sekundu. Když se vaše tělo uvolňuje nebo usínáte, vibrace vašeho mozku začínají klesat. V hladině alfa máte možnost ovlivňovat svoje programy v podvědomí. Vaše podvědomí obsahuje vaše myšlenky a pocity a vaše vzorce chování. Ve vašem podvědomí najdete odpovědi na svoje problémy. Hladina Alfa je charakteristický stav pro denní a noční snění. Do hladiny Alfa vás zavedou audia na pozitivní programování mysli. Tyto audia uvolní vaše tělo a mysl a díky nim se budete cítit velmi příjemně.

Při poslechu audií na pozitivní programování mysli můžete komunikovat svému podvědomí obraz svých přání a svých cílů, aby vám pomohlo na nich pracovat. Hladina Alfa – stav hluboké relaxace je pro mysl a tělo velmi prospěšný stav – vaše tělo se zbavuje stresových hormonů, posilujete svoji imunitu. Hladina Alfa je také skvělý stav pro účinné a snadné učení.

Moc podvědomí

Dr. Joseph Murphy - Moc podvědomí

Dr. Joseph Murphy - Moc podvědomí

Knihu Moc podvědomí napsal Dr. Joseph Murphy a patří mezi klasické díla literatury pozitivního myšlení. Někdy se toto myšlení nazývá také New Age. Lidí mají na tuto knihu různé názory. Někteří si myslím, že autor byl příliš ovlivněn křesťanstvím, jiným tato kniha významně změnila život k lepšímu.

Tak jako platí u všeho, vybírejte si cíleně informace, které chcete přijmout, a které ne. Tato kniha obsahuje mnoho podnětných myšlenek, které mohou změnit váš život k lepšímu, pokud je začnete používat. Ale také nemusíte. Pokud vám nevyhovují, seberte si, co je dobré a ostatní nechte být.

Tuto knihy vydalo v České republice Nakladatelství PRAGMA. Oficiální text z přebalu:

Světoznámý bestseller učitele pozitivního myšlení dr. J. Murphyho, význačného představitele proudu psychologického myšlení, jež vyzvedá úlohu podvědomí v lidské psychice. Podvědomí je podle autora dokonce rozhodující silou, která určuje nejen duševní, ale také tělesný a společenský rozvoj člověka a na množství konkrétních příkladů dr. Murphy uvádí, jak postupovat, aby člověk dosáhl úspěchu v zaměstnání, podnikání apod. Autor nám tak pomáhá při hledání kladných řešení našich životních situací.